ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ


● Πλούσιο παιδαγωγικό υλικό για όλες τις ηλικίες
● Ζωγραφική και κατασκευές
● Παιδαγωγικές δραστηριότητες
● Σύγχρονα παιδαγωγικά προγράμματα
● Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών
● Ενθάρρυνση της ανάληψης πρωτοβουλιών
και της ενεργούς συμμετοχής των παιδιών στα ομαδικά παιχνίδια
● Δημιουργικές εργασίες με ποικίλο υλικό
● Παροχή κοινωνικών / γνωστικών και συναισθηματικών
ερεθισμάτων στα παιδιά
● Βιωματική μάθηση
● Ανάπτυξη λόγου
● Συνεργασία με Αναπτυξιολόγο / Λογοθεραπεία
● Θεατρικό παιχνίδι
● Κουκλοθέατρο
● Αγγλικά
● Εκπαιδευτική τηλεόραση - Video
● Μπαλλέτο
● Παραδοσιακοί χοροί
● Μουσική Αγωγή
● Θεατρική παιδεία
● Μουσειακή αγωγή
● Εορταστικές εκδηλώσεις
● Συνεργασία με παιδοψυχολόγο
● Ιατρική μέριμνα με παιδίατρο
● Έμπειρο και Εξειδικευμένο προσωπικό σε όλα τα παιδαγωγικά θέματα
● Πρωινό & μεσημεριανό γεύμα, με τα πιο φρέσκα υλικά για τους μικρούς μας φίλους
● Ξέγνοιαστο παιχνίδι στο μεγάλο & καταπράσινο κήπο μας
● Ανακαινισμένοι χώροι με φωτεινότητα
● Τακτικές συναντήσεις με τους γονείς
● Πλήρης ενημέρωσή τους για τη συμπεριφορά των παιδιών και τα ιδιαίτερα χαρίσματά τους
Συνεργασία με παιδοψυχολόγο για όποιες δυσκολίες / ιδιαιτερότητες παρατηρηθούν
στην ανταπόκριση των παιδιών στις παιδαγωγικές εργασίες
● Συμβουλευτική γονέων
● Σχολικό λεωφορείο
● Δεκτά παιδιά από 4 μηνών έως 6 ετών
● Συμβάσεις με όλα τα ταμεία